Gezamenlijk verbeteren

In dit gesprek maken we gezamenlijk afspraken over verbeteringen. Deze worden vastgelegd. Deze informatie biedt input voor het plan van de locatie. Als we een volgend gesprek hebben, dan gaan we na hoe het staat met de afgesproken verbeteringen. Ook wordt opnieuw stil gestaan bij de vraag: wat gaat goed en wat kan beter?

Ervaringen

Eind 2017 zijn we gestart met het voeren van het Goede Gesprek op de locaties. Ook in 2018 zijn er goede gesprekken gevoerd.

De gespreksonderwerpen in en deelnemers aan de goede gesprekken zijn erg divers en de verbeteracties verschillen ook per locatie. Er zijn dan ook geen Reikbrede conclusies te trekken uit de gesprekken. De afgesproken verbeteringen staan in het locatieplan.

Eind 2018 hebben we het 'goede gesprek' geevalueerd door middel van een goed gesprek. Uit het gesprek kwamen een aantal verbeterpunten naar voren:

- Het goede gesprek wordt vastgelegd in een digitaal formulier. Dit is niet voor alle medewerkers toegankelijk en voelt als dubbel werk.
- Het is soms moeilijk om verwanten te enthousiasmeren om aanwezig te zijn.

In 2019 gaan we met de verbeterpunten aan de slag. Het formulier wordt aangepast zodat het voor iedereen toegankelijk is, we beter inzicht krijgen in de gespreksonderwerpen en we kunnen zien of de verbetercyclus wordt afgemaakt. Daarnaast stimuleren we het delen van tips en ervaringen tussen locaties waar het goed loopt en waar het beter kan.