Wij doen mee in de samenleving

Zo ver je kunt! Ook op het gebied van maximale participatie in de samenleving.

In 2018 is binnen Reik een start gemaakt met het breed uitrollen van de methode 'werken aan werk'. Met deze methode is in het verleden bij een locatie van Reik al mooi resultaat geboekt. In het kader van alle cliënten laten 'Reiken, zover ze kunnen', wordt de methode ook bij andere locaties ingezet.

Hiermee wordt invulling gegeven aan het samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfzedzame mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel hiervan is:

  • Geen ‘thuiszitters’.

  • Cliënten laten ‘Reiken zover ze kunnen’ door tijd en aandacht te besteden aan het inzichtelijk maken van dromen, talenten en valkuilen van de cliënt en op basis hiervan een zinvolle invulling van de dag realiseren.

  • Voor leerplichtige cliënten een startkwalificatie (mbo-niveau 2 of hoger) of het behalen van deelcertificaten vanuit de Borislijn.

  • Voor cliënten die toe zijn aan werk een passende en duurzame (betaalde) baan waar hun talenten benut kunnen worden en er maximaal geparticipeerd wordt.

  • Zo weinig mogelijk (ingekochte) dagbesteding en cliënten van dagbesteding naar Beschut Werk ‘schuiven’.

Linda Lai vertelt:

Linda is medewerkster bij Reik en houdt zich bezig met arbeidsparticipatie. Hoe zorgen we er voor dat cliƫnten van Reik een plek krijgen in de samenleving. Hieronder haar verhaal:

Toen ik tien jaar geleden voor Reik (toen nog Tjallingahiem) kwam werken, zaten bijna alle cliënten thuis, zonder enige vorm van een zinvolle invulling van de dag. Ik was hier verbaasd over en zag ook duidelijk wat voor negatieve invloed het had op de cliënten. Ze verveelden zich, draaiden dag- en nachtritme om, ze maakten onderling ruzie over de kleinste zaken, ze hingen de hele dag op de bank zich vol te eten en er werd veel gegamed en drugs gebruikt.
Ik zag dat dit niet wenselijk was, maar door mijn gebrek aan werkervaring, kennis over de mogelijkheden m.b.t. werk en school en de wet- en regelgeving kon ik de situatie niet veranderen. Wel stond voor mij vast dat ik hier verandering in wilde brengen!
Ik ging mij verdiepen. Gesprekken gevoerd met allerlei organisaties, zoals re-integratiebureaus , het UWV, en de sociale dienst. Ik heb bijeenkomsten bezocht over de participatiewet en het internet uitgeplozen voor alle mogelijkheden op het gebied van school of opleiding.

Ik schreef het plan ‘werken aan werk’. Hierin beschrijf ik hoe een “aandachtspersoon arbeid en scholing” ervoor kan zorgen dat alle cliënten een zinvolle invulling van de dag krijgen.
De aandachtspersoon arbeid en scholing kwam er en binnen een jaar hadden alle cliënten van mijn locatie een zinvolle invulling van de dag.

De kracht van het succes om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in beweging te krijgen naar werk of school zit in drie dingen:
1. Écht kijken en luisteren naar wat iemand wil
2. Een goede samenwerking tussen hulpverlening en externe partijen als gemeenten, reïntegratiebureaus, scholen en UWV. Dit om het gedrag van de LVB-doelgroep te "vertalen" en de beeldvorming bij te stellen.
3. Kennis van mogelijke trajecten, wetgeving (denk aan participatiewet, wet op passend onderwijs, etc).

Dan is het mogelijk de cliënt zo optimaal mogelijk te ondersteunen en eventuele obstakels uit de weg te ruimen, zodat de cliënt zijn talenten kan benutten en zijn dromen waar kan maken."

Onze expertise is onmisbaar voor arbeidsparticipatie

Eind 2018 verscheen het artikel Onze expertise is onmisbaar voor arbeidsparticpatie in ons eigen Reik magazine. Het hele artikel lees je in de bijlage.